Česky Deutsch English Úvod Úvod
Důkazem, že na vysokém kole se dá i závodit, překonávat a dosahovat různých rekordů dokazuje nejen Manfred Cizek z Vídně.

Manfred Cizek - Vídeň/Rakousko

Jezdí na vysokém kole od Měsíčků na modelu "Stříbný šíp"

Hlavní výpravy od 1995:

1995 Australie: Darvin - Alice Springs

1500 km

1996 Australie: Šampionát v Tasmanii

1996-98 Cesta okolo světa:
1.etapa - 1996: Vídeň - Istanbul
2.etapa - 1996: Hong-kong - Tokio
3.etapa - 1998: Los Angeles - Jacksonville
4.etapa - 1998: Casablanca - Vídeň
(Maroko - Španělsko - Anglie - Belgie - Holandsko - Německo - Rakousko)


1832 km
3790 km
4356 km
6135 km

16113 km

2000 USA - West: San Francisco - San Diego
Scandinavia: Stockholm - Helsinki

1054 km
2000 km

2002 USA - West: Los Angeles - Phoenix (s přejezdem přes Údolí smrti)

1278 km

24 hodinové závody

2000 Rund um den Attersee (Rakousko)

450 km

2001 Silberreiher Trophy (Rakousko)

511 km

2002 Silberreiher Trophy (Rakousko) - Světový rekord

526 km

World cycle race (Švýcarsko) - Světový rekord

546 km

2003 Silberreiher Trophy (Rakousko)

514 km

World cycle race (Švýcarsko)

450 km


Manfred Cizek jezdí cyklistické závody celostvětově od roku 1984 . Od roku 1995 jezdí převážně na vysokém kole.
Celkový počet najetých kilometrů od roku 1984 je 280000 km, z toho na vysokém kole od roku 1995 je 55000 km.
Our the High Bike you may not only ride, but you can take part in competitions and you can break various records. Mr. Mannfred Cizek from Viena a typical example.

Manfred Cizek - Vienna/Austria

Riding a high-wheeler from Mesicek modell "Silver Arrow"

Main-tours since 1995:

1995 Australia: Darvin - Alice Springs

1500 km

1996 Australia: Championships in Tasmania

1996-98 Tour around the world:
1st stage - 1996: Vienna - Istanbul
2nd stage - 1996: Hong-kong - Tokio
3rd stage - 1998: Los Angeles - Jacksonville
4th stage - 1998: Casablanca - Vienna
(Morocco - Spain - England - Belgium - Holland - Germany - Austria)


1832 km
3790 km
4356 km
6135 km

16113 km

2000 USA - West: San Francisco - San Diego
Scandinavia: Stockholm - Helsinki

1054 km
2000 km

2002 USA - West: Los Angeles - Phoenix (crossing Death Valley)

1278 km

24 hours races

2000 Rund um den Attersee (Austria)

450 km

2001 Silberreiher Trophy (Austria)

511 km

2002 Silberreiher Trophy (Austria) - World record

526 km

World cycle race (Switzerland) - World record

546 km

2003 Silberreiher Trophy (Austria)

514 km

World cycle race (Switzerland)

450 km


Manfred Cizek is riding bicycle races since 1984 worldwide. Since 1995 he is mainly riding a high-wheeler.
Total distance since 1984 is 280000 km. Total on high-wheeler since 1995 is 55000 km.

Fotografie z vytrvalostního závodu na 24 hodin.

Fotografie z vytrvalostního závodu na 24 hodin.

Fotografie z cest
přes USA.

Fotografie z cest<br>přes USA.

Warning: sort() expects parameter 1 to be array, null given in /DISK2/WWW/mesicek.cz/www/showdir.php on line 151

Měsíček & Co. | Čeložnice 145 | 696 51 Čeložnice | CZ | Tel./Fax: +420 518 617419 | mesicek@mesicek.cz